logo limat energy

Prijímame vopred aj prihlášky pre nadchádzajúcu výzvu č. 6

Využite s nami plán obnovy na maximum

Príspevok na rekonštrukciu do výšky 22800€ *

*Výzva č. 5

Projekt "Obnov dom" je štátny projekt, ktorý poskytuje finančný príspevok na renováciu rodinných domov. Cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a zníženiu nákladov na energiu pre obyvateľov.

NAŠE SLUžBY

Ponúkame služby nevyhnutné pre získanie aktuálnej dotácie.

Energetický certifikát

Príprava energetického certifikátu pred a po obnovou v súlade s aktuálnymi požiadavkami Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Energetická štúdia "RD": Predbežný výpočet percentuálnej úspory a predpokladanej sume rekonštrukcie.

Energetický certifikát: Navrhuje opatrenia/nápravy s minimálnou úsporou 30%.

Energetické hodnotenie RD

K dotáciam potrebujete Projektové energetické hodnotenie v prípade ak ste už rekonštrukciu už urobili, alebo plánujete prístavbu či nadstavbu.

Vyjadrenie k zvlínavej vlhkosti (pri zateplení obvodového plášťa).

Meranie rodinného domu termovíziou.

Digitalizácia objektov

Zameranie "RD" laserovým meračom Vytvorenie "2D" projektovej dokumentácie jestvujúceho stavu "RD".

Zakreslenie (navrhovaný stav) + Kompletná projektová dokumentácia.

Je vyžadovaná aj pri iných výzvach z Plánu obnovy, napríklad pri dotáciach na obnovu budov Okresných a Krajských súdov.

Projektová dokumentácia

Zakreslenie navrhovaného stavu (architektúra).

Digitalizácia pôvodnej dokumentácie so zakreslením navrhovaného stavu.

Vypracovanie požiarno - bezpenostného projektu.

Projektové dokumentácie (ostatné profesie) "PD" mimo architektúry (vykurovanie, statika, elektroinštalácia...).

Spracovanie žiadosti

Spracovanie dokumentácie pre podanie žiadosti pre schválenie finančného príspevku osobne to za vás vybavíme (povinné prílohy, kontrola a podanie).

Zastupovanie na stavebnom úrade pre ohlásenie stavby.

Podanie žiadosti o vyplatenie príspevku kontrola dokumentácie, dokladov - záverečná fáza po realizácii.

Na čo môžete získať príspevok?

Zateplenie

Opatrenie A1

 • zateplenie strešného plášťa
 • zateplenie obvodového plášťa
 • výmena okien a dverí
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • zateplenie stropu
 • nevykurovaného podkrovia
 • zateplenie podlahy na teréne

Zdroj energie

Opatrenie B1

 • tepelné čerpadlá
 • fotovoltaické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol
 • rekuperácia
 • iný teplný zdroj

Zelená strecha

Opatrenie B2

 • je typ strešnej konštrukcie, ktorá je pokrytá rastlinami, čo prinesie ekologické a energetické výhody
 • zelená strecha
 • intenzívna
 • extenzívna

Vodný kontajner

Opatrenie B3

 • nadzemná nádrž s čerpadlom aj bez

Tieniace rolety

Opatrenie B4

 • tieniaca technika a jej inštalácia

Likvidácia azbestu

Opatrenie B5

 • profesionálne odstránenie zdraviu škodlivého azbestu z domu

INFORMÁCIE

Informácie k aktuálnej výzve

Mimoriadna výzva č. 5 je určená pre poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na obnovu rodinných domov po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji. Zoznam obcí

Dom musí byť:
– v postihnutej oblasti
– evidovaný ako „rodinný dom“
– postavený a skolaudovaný pred rokom 2013
– využívaný výlučne na bývanie

 • Obnovou dôjde k úspore primárnej energie o 30%, minimálne však o 25 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, opatrenia zo skupiny B sú voliteľné

Odstránenie trhlín obvodových stien a vodorovných konštrukcií – len Prešovský kraj

 
Odstránenie trhlín šírky nad 1 mm, vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov (napr. helikálna výstuž, opráv stropov resp. stien vrátane omietok, búracích prác ako aj vývozu materiálu).

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení C. nesmie prekročiť 50% COV projektu.

18 000 EUR – v prípade dosiahnutia úspory energie 25 – 60%*
22 800 EUR – v prípade dosiahnutia úspory energie viac ako 60%* 
(*oproti stavu pred obnovou)

a zároveň výška poskytovaného finančného príspevku je 95% celkových oprávnených výdavkov.

Výška vyplateného príspevku bude vypočítaná podľa preukázaných zrealizovaných opatrení na obnovu RD a sprievodnej dokumentácie

Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami na obnovu RD a poskytnutým finančným príspevkom si hradí prijímateľ z vlastných, alebo úverových zdrojov.

Celý proces vyriešite jednoducho s nami.

Skúsený tím

Jednoduchý postup

Úspora peňazí

1. Prihláste zdarma svoj dom
Vyplňte náš online formulár, alebo nám zavolajte a dohodneme vám termín na bezplatnú obhliadku domu.
2. Zameranie a obhliadka
Technici obhliadnú a zamerajú váš dom. Dohodnú s vami možné opatrenia a vyplnia potrebné dokumenty.
3. Vypracujeme potrebné energetické posudky a dokumenty
Naši projektanti vypracujú potrebné energetické certifikáty a dokumentáciu a ďalšie nevyhnutné tlačivá pre podanie žiadosti o príspevok na obnovu domu.
4. Žiadosť vyriešime za vás
Ušetríme vám nervy aj čas. O celom procese budete pravidelne informovaní.
5. Získanie dotácie
Od Ministerstva obdržíte rozhodnutie. Následne vám bude na váš bankový účet poslaná finančná záloha pre začatie obnovy. *Výzva č.5

Výhodný balík so všetkým čo treba, bez starostí.

Každý žiadateľ si môže vybrať služby individuálne podľa svojich potrieb. Vytvorili sme však aj kompletný akciový balík za zvýhodnenú cenu, ktorý obsahuje všetko, pre bezstarostné vybavenie dotácie

KOMPLET

Všetky potrebné služby
Zľava 20%
 • Energetický certifikát budovy pred obnovou
 • Energetický certifikát budovy po obnove
 • Zameranie budovy laserovým meračom
 • Zakreslenie navrhovaného stavu
 • Projektová dokumentácia
 • Spracovanie tlačív a dokumentov
 • Podanie žiadosti na SAŽP
Obľúbené

Bezplatná prihláška aj konzultácia

Vyplňte formulár...

Následne vás budeme kontaktovať.
Výber služieb je orientačný a nezáväzný.
Finálna objednávka sa uskutoční, až po obhliadke a konzultácii s technikom.

...alebo nám zavolajte

Vysvetlíme vám detaily
Zodpovieme otázky
Dohodneme obhliadku domu

Od 9:00, do 17:00

Zabezpečujeme aj realizáciu obnovy